DB - רגש איכות אוויר VOC

צור קשר

כתובת: אתגר 4, טירת כרמל ישראל
דוא"ל: sales@controtec-ltd.com
טלפון: 04-8724558 | פקס: 04-8724559
מפיצים מורשים של: Dwyer, Rotronic, Micatrone, Setra, Landis+Gyr, Novus, Caron.
קונטרוטק טכנולוגיות בקרה בע"מ

רגש איכות אוויר המנטר תרכובות אורגניות נדיפות. הרגש מתאים להתקנה במשרדים, מלונות, חדרי ישיבות, מסעדות, חנויות ועוד.

מאחר וקיימת שונות בריכוזי החומרים האורגניים הנדיפים בסביבות שונות, הרגש מבצע התאמה אוטומטית לסביבה בה הוא מתוקן.

דף מידע
מד ספיקה אולטרסוני לצנרת מים
מד ספיקה אולטרסוני למים
כייל לחץ
רגש לחץ הפרשי מאובטח לאזורים קריטיים
רגש לחץ הפרשי לאזורים קריטיים
מערכת לניטור סביבה
פאנל שטוח למדידת לחות וטמפרטורה
רגשי טמפרטורה תעשייתיים
רגשי טמפרטורה למערכות מיזוג אוויר
רגש טמפרטורה דקורטיבי
רגשי טמפרטורה לתעלה וצנרת
טרמוסטט מגן אש אן קפיאה
טרמוקפל עם יציאת כבל
מגן אש מתכתי
טרמוקפל עם בידוד מינרלי
טרמוקפל עם תושבת טבעת או נעל כבל
רגש פעילות מים נייד
טרמוקפל עם תושבת רצועה (באנד)
טרמוקפל עם תושבת בורג
טרמוקפל עם ראש חיבורים תעשייתי
טרמוקפל קרמי לטמפרטורות גבוהות
שעון לחץ הפרשי עם ממסר
טרמוקפל עם חיבור לביונט
אוגר טמפרטורה קומפקטי עם צג
טרמוקפל ידני
אוגר טמפרטורה למשלוחי Cold Chain
רגש לחות וטמפרטורה
רגש לחות וטמפרטורה תעשייתי
מתמר לחות וטמפרטורה לחדרים נקיים ותעשיות מתקדמות
מתמר לחות וטמפרטורה ל-2 רגשים
פאנל בקרה לחדר נקי
צג מתחלף לחדר נקי
רגש לחות וטמפרטורה ניתק סטנדרטי
רגש לחות וטמפרטורה תעשייתי לטמפרטורה גבוהה
רגש לחות לתהליך בלחץ גבוה
רגש לחות וטמפרטורה מתכתי
רגש לחות וטמפרטורה למקומות צרים
רגש לחות וטמפרטורה לאזור מוגן פיצוץ
רגש נקודת טל לתהליך
מד לחות וטמפרטורה מתוצרת
מד לחות וטמפרטורה ידני ל-2 רגשים
מד לחות וטמפרטורה ידני
צג לחות וטמפרטורה עצמאי
אוגר לחות וטמפרטורה עם עד 8 רגשים
אוגר לחות וטמפרטורה
אוגר לחות וטמפרטורה קומפקטי
אוגר נתונים ללחות, טמפרטורה ולחץ ברומטרי
רגש לחץ אוויר הפרשי מסוג Magnesense
רגש לחץ אוויר הפרשי לאזורים נקיים
רגש לחץ אוויר הפרשי מוגן פיצוץ
שעון לחץ הפרשי מסוג Magnehelic
שעון לחץ הפרשי מוגן פיצוץ
מפסק לחץ אוויר הפרשי
מפסק לחץ אוויר מוגן פיצוץ
בקר ספיקה ולחץ אוויר פרופורציונלי
בקר ספיקה ולחץ אוויר
רגש זרימת אוויר מסוג פיטו
רגש זרימת אוויר מתוצרת Rotronic
רגש זרימת אוויר מסוג Series AVUL air
מערכת בקרה פרופורציונלית למנדף
מד ספיקה נישא
מערכת התרעה למנדף
רגש לחץ תהליך תעשייתי
רגש לחץ הפרשי מוגן פיצוץ לתהליך
מתמר לחץ תהליך תעשייתי מוגן פיצוץ
רגש לחץ לתהליך
רגש לחץ הפרשי לתהליך
מפסק לחץ מוגן פיצוץ לתהליך
מפסק לחץ תהליך
מפסק זרימה מכאני
רגש אינטרפאזה לנוזלים (אלמד)
רגש CO לחניונים
רגש CO2
רגש משולב CO2, לחות וטמפרטורה
רגש CO2
רגש CO2 לחממות
רגש CO2 עמיד ללחות
צג דקורטיבי גדול ל-CO2, לחות וטמפרטורה (כולל שעה ותאריך)
מכשיר ידני למדידת CO2, לחות וטמפרטורה
צג CO2, לחות וטמפרטורה שולחני
מד פחמן דו-חמצני נייד
DAT1010/IS - מתמר טמפרטורה לאזור מוגן פיצוץ
Dew point mirror נייד
Dew point mirror תעשייתי
Dew point mirror עם רגש חיצוני
Dew point mirror - סטנדרט למעבדות מוסמכות
DAT4530 - ממיר סיגנלים אנלוגיים
רגש גזים מסוכנים
DAT4531/B - מתמר פס ממאתים מבודד ל-Pt100
רגש גזים נפיצים
רגש גזים נפיצים כולל צג
דוגם גזים
דוגם גזים לאזור מוגן פיצוץ
מכשיר התרעה לגזים מסוכנים
תא לחות לכיולים
בקר חדרים ויט"אות
רכז נתונים מתקדם
אוגר נתונים אוניברסלי
ממשק אנלוגי למחשב (PC)
בקר תהליך אוניברסלי
בקר תהליך אוניברסלי עם PID
בקר אוניברסלי קטן עם PID
בקר אוניברסלי
צג תהליך
צג אוניברסלי גדול
בקר טמפרטורה פשוט
בקר לחות וטמפרטורה
תוכנת SCADA בסיסית
תוכנה בסיסית לבקרת תהליך
אנלייזר למפסקי מתח גבוה
אינקובטור CO2/O2 מסוג Oasis
אינקובטור מחזורי יומי
תא לגידול צמחים
תא סביבה
תא קירור
תא פוטו-סטביליות
אמבט למעבדה
תמיסות מלח לכיול לחות בתא קטן
רגש פעילות מים עם חיבור USB למחשב
חוצץ מבודד לאזור מוגן פיצוץ
תוכנה לכיול ועבודה עם מכשירי Rotronic
תנור כיול
רב-מודד (קליברטור)
כלי מעבדה מפלטינה