PD100 - רגש מים בשמן

צור קשר

כתובת: אתגר 4, טירת כרמל ישראל
דוא"ל: sales@controtec-ltd.com
טלפון: 04-8724558 | פקס: 04-8724559
מפיצים מורשים של: Dwyer, Rotronic, Micatrone, Setra, Landis+Gyr, Novus,
קונטרוטק טכנולוגיות בקרה בע"מ

מערכת האלמד הינה מערכת ייחודית לזיהוי בזמן אמת של היחס בין שני חומרים המעורבבים זה בזה (נוזל או מוצק). ה-PD100 מהווה פתרון לבקרת תהליכי הפרדה בין מים ושמן או שמן ומוצק. עקרון הפעולה של המכשיר מבוסס על ספיחת גל בתדר גבוה מאוד.

ספיחת הגל בחומר יוצרת הספק שידור משתנה לפי אחוז המים בחומר. למכשיר אנטנת שידור ובקר הקולט את הגל החוזר מהחומר. המערכת מפחיתה את הצורך בעצירת התהליך ולקיחת דגימות למעבדה.

דף מידע