SwemaFlow 4000 - מד ספיקה

צור קשר

כתובת: אתגר 4, טירת כרמל ישראל
דוא"ל: sales@controtec-ltd.com
טלפון: 04-8724558 | פקס: 04-8724559
מפיצים מורשים של: Dwyer, Rotronic, Micatrone, Setra, Landis+Gyr, Novus, Caron.
קונטרוטק טכנולוגיות בקרה בע"מ

מד ספיקה נישא עבור פתחי תעלות אוויר, מסוגל למדוד ספיקה בפליטה ויניקה. מבוסס על רשת חוטים מחוממים (hot-wire) המאפשרים מדידה מדויקת במיוחד.

לרשת החוטים שטח מגע גדול המאפשר מדידה עם הפרעה מינימלית לזרימת האוויר. תוצאות המדידה מופיעות באופן מידי בתצוגה מרגע שמצמידים את הרגש לפתח התעלה.

דף מידע