Setra

Setra FLEX מספקת פתרון בקרה וניטור סביבתי לחדר, תצוגה גרפית.

היחידה תומכת ב-3 חדרים, מנטרת עד 6 פרמטרים לכל חדר. פרמטרים נוספים אופציונליים אלה יכולים לכלול לחות, טמפרטורה, תפוסה, ספירת חלקיקים, מצב דלת, מהירות אוויר ועוד גורמים סביבתיים רבים. חיישן לחץ הפרשי אופציונלי יכול להיות מותקן במפעל ביחידה או להזמין בנפרד ולהתקין מעל התקרה. מערכות אוטומציה של בניינים מתבצעת בקלות באמצעות פרוטוקולי רשת BACnet/IP או BACnet MS/TP.

דיוק גבוה של 0.25%. מסך מגע קיבולי מוקרן מספק פונקציונליות החלקה וניתן לשימוש עם כפפות רפואיות.

המוניטור של FLEX הוא גם בקר וגם מוניטור, עם אזעקה קולית וחזותית בכל פרמטרי החדר.  

קופסאות מתאם אופציונליות זמינות עבור התקנות שבהן לא ניתן לחתוך לתוך הקיר.

סינון

לשיתוף