Controtec Ltd

מתמר טמפרטורה זה מיועד למדידת טמפרטורת סביבה פנימית ובקרה:
• חיישן טמפרטורה דיגיטלי עם ביצועים גבוהים וטכנולוגיה דיגיטלית מיושמת, 
דבר זה מבטיח מדידה מדויקת, תגובה מהירה ויציבות טווח .
• בחירת יציאות מרובות, הגנה על מתח יתר וקוטביות הפוכה, אמינות גבוהה. IP30.
יכולת אנטי-הפרעות.
• ממסר אופציונלי לאזעקה או בקרת הפעלה/כיבוי.
•  התקנה קלה.
• טווח טמפרטורות עבודה רחב.
• כל המסופים החשמליים נמצאים בחלק התחתון הפנימי המונע ל הרס אפשרי ל-PCB בעת החיווט.

 

סינון

לשיתוף