Controtec Ltd

רגש CO2 למקומות בהם קיימים תנאי לחות של עד ל-100%, כולל עיבוי. למכשיר רגש NDIR המקנה לו דיוק גבוה ומערכת הגנה ייחודית המקנה ביצועים גבוהים גם בסביבה קשה.

סינון

מסמכים
לשיתוף