Dwyer

משמש לסביבות בידוד/בתי חולים וחדרים זמניים (פופ-אפ).

מודד הלחץ והזרימה הדיגיטלי מסדרת DigiMag  DM-1000 עוקבים אחר לחץ האוויר והגזים התואמים בדיוק כמו קודמו האנלוגי המפורסם, מד הלחץ הדיפרנציאלי של Magnehelic . כל הדגמים מכוילים במפעל לטווחים ספציפיים. ה-LCD בן 4 הספרות יכול להציג קריאות באנגלית וביחידות מטריות נפוצות כך שאין צורך בהמרות. פעולת ארבעת הכפתורים הפשוטה מפחיתה את זמן ההגדרה ומפשטת את הכיול עם כפתור האפס והטווח הדיגיטלי שלו.

יישומי מוצר

ניטור מסננים

מהירות אוויר או זרימה

ניטור ואקום מפוח

חיווי לחץ מאוורר

לחצים בצינור, בחדר או בבניין

חיווי לחץ חיובי לחדר נקי

 

 

 

סינון

לשיתוף