Controtec Ltd

מפסק זרימה לנוזלים מסוג עלה במבנה קומפקטי ונוח להתקנה. המפסק מתאים לבקרת זרימה של מים חמים וקרים, מי בריכה ומי ים ועוד...

מכשיר זה מהווה פתרון לחיווי זרימה במערכות מים קרים\חמים ותהליכים שונים.

סינון

לשיתוף