Swema

מד רוח למהירות אוויר, זרימת אוויר וטמפרטורה. למכשיר יש ברומטר מובנה, המכשיר מתאים למגוון רחב של יישומים, כגון מדידות זרימת אוויר בתעלות ומעל סורגים, בדיקת דליפת אוויר בחלונות ומדידת מהירות אוויר בארונות אדים.

סינון

לשיתוף