Datexel

הממיר המבודד האוניברסלי(חוצץ) DAT 4530 מסוגל למדוד ולעשות ליניאריזציה של אותות מתח, זרם והתנגדות, פוטנציומטרים והצמדים התרמיים והחיישנים הסטנדרטיים עם, אם נדרש, פיצוי הצומת הקרים, פיצוי החוטים. עבור כניסת mV, V ו-mA ניתן להגדיר אפשרות לדגימה מהירה (אופציה HS) או לחלץ את השורש הריבועי של האות הנמדד (אופציה SQRT). בפונקציה של תכנות, הערכים הנמדדים מומרים באות זרם או מתח בשני היציאות. יתר על כן, מגע פלט זמין כאזעקת יציאה. המכשיר מבטיח דיוק גבוה ויציבות ביצועים הן מול זמן וטמפרטורה.

20220404132111.865.jpg

סינון

מסמכים
לשיתוף