Dwyer

מד הלחץ הדיפרנציאלי מסדרה 4000 Capsuhelic  נועד לתת אינדיקציה מהירה ומדויקת של לחצים דיפרנציאליים. המד עשוי לשמש כהתקן קריאה בעת מדידת נוזלים זורמים, ירידת לחץ על פני מסננים, מפלסי נוזלים במיכלי אגירה ויישומים רבים אחרים הכוללים לחץ, ואקום או לחץ דיפרנציאלי. הלחץ הנמדד מוחזק בתוך קפסולה שהיא חלק בלתי נפרד מהמד. בלימה זו של הלחץ מאפשרת שימוש במד על לחצי מערכת של עד 500 psig, גם כאשר ההפרשים שיש לקרוא הם פחות מ-0.1 ב-w.c.

 

 יישומי מוצר:

זרימת נוזלים מיכלי אחסון נוזלים ירידות לחץ מסנן ואקום או לחץ דיפרנציאלי.

 

 PRODUCT APPLICATIONS

    • Fluid flow

    • Liquid storage tanks

    • Filter pressure drops

    • Vacuum or differential pressure

 

סינון

לשיתוף