Datexel

פריט DAT 5028 מסוגל לקלוט חיישני RTD או Tc, אותות קלט mV, V או mA המחוברים לכניסה האנלוגית האוניברסלית. באמצעות לחצן ותצוגה בת 4 ספרות בפאנל הקדמי, ניתן להגדיר ארבע אזעקות יציאה שונות. כל סף אזעקה מורה על ממסר פלט. ניתן לשדר מחדש אות כניסה ביציאה האנלוגית באות מתח או זרם, שניתן להגדרה באמצעות מתג דיפ בצד המכשיר. באמצעות ממיר 16 ביט פנימי מבטיח המכשיר דיוק גבוה ומדידה יציבה מול זמן וטמפרטורה. בידוד 1500 Vac בכל הדרכים מסיר אפקטים של לולאה קרקעית, ומאפשר שימוש במכשיר גם בתנאי סביבה כבדים.

ציין את מספר הממסרים בעת ההזמנה

גרסה עם 2 ספים (ממסרים): 2 SPDT
גרסה עם 4 ספים (ממסרים): 2 SPDT + 2 SPST

סינון

לשיתוף