Datexel

מתמר DAT 1010 IS מסוגל לבצע פונקציות רבות כגון: מדידה וליניאריזציה של הטמפרטורה האופיינית לחיישני RTDs, המרה של וריאציה של התנגדות ליניארית, המרה של אות מתח אפילו המגיע מפוטנציומטר המחובר בכניסה שלו. הערכים הנמדדים מומרים באות זרם של 4÷20 mA. המכשיר מבטיח דיוק גבוה ויציבות ביצועים הן בזמן והן בטמפרטורה.

משדרים וממירים לשימוש באזורים עם אטמוספירה פוטנציאלית נפיצה ATEX 2014/34/UE - מתאים לשימוש באיזור נפיצים .

תצורה עם ממשק PRODAT וכבל CVPR-03.

סינון

לשיתוף