Datexel

 המכשיר DAT 3018 מסוגל לרכוש עד 8 אותות כניסה אנלוגיים. ערכי נתונים מועברים עם פרוטוקול MODBUS RTU/ASCII ברשת RS-485 (ממשק RS-232 זמין). אפשר לחבר צמדים תרמיים או אותות מתח של עד +/- 1V. פיצוי ה-Cold Junction עבור צמדים תרמיים מתבצע באופן פנימי. באמצעות ממיר 16 ביט מבטיח המכשיר דיוק גבוה ומדידה יציבה מול זמן וטמפרטורה. כדי להבטיח את בטיחות המפעל, מסופקות שתי אזעקות טיימר Watch-Dog. הבידוד של 2000 Vac בין הקלט, אספקת החשמל והקו הטורי RS-485 (או RS-232) מסיר בסופו של דבר השפעות לולאת קרקע, ומאפשר שימוש במכשיר גם בתנאי סביבה כבדים.
 

סינון

לשיתוף