Dwyer

מפסק זרימה תרמית TDFS2 מסדרה הוא מפסק זרימה תרמית המציין אם קצב הזרימה הוא מעל או מתחת לקצב זרימה שנקבע על ידי המשתמש. היחידה משלבת שני מחווני מצב LED המספקים חיווי חזותי של מתג. קצב הזרימה שנקבע (נקודת הגדר) ניתנת להתאמה בקלות בשדה עם מגנט כלול וליחידה יש ​​גם יציאות NO וגם NC NPN.

20220323154517.107.pngDwyer website

 

סינון

לשיתוף