Dwyer

המנומטרים הדיגיטליים כף יד מסדרה 477B הינם מדי מנומטרים כף יד צדדיים המופעלים על ידי סוללה הזמינים במספר טווחים בסיסיים בין 0-20 ב-w.c. עד 100 psi. כל הדגמים מודדים לחצים חיוביים, שליליים או דיפרנציאליים עם ±0.10% מהדיוק בקנה מידה מלא. אתה יכול לבחור מתוך עד שבע יחידות לחץ נפוצות באנגלית ומטרית כך שאין צורך בהמרות. פונקציית זיכרון מאפשרת אחסון של עד 40 קריאות לאחזור מאוחר יותר ותאורה אחורית מספקת תאורת עזר למיקומים שקשה לראותם. כמו כן, תכונת החזקה סטנדרטית בתוספת אזעקות לחץ יתר חזותיות וקוליות.

*ניתן לרכוש דגמים נופסים בתחומים שונים.

 Dwyer website

סינון

לשיתוף