Datexel

המכשיר DAT 7148 מספק לרוכש עד 16 כניסות דיגיטליות. הנתונים מועברים על ידי פרוטוקול CANopen. הבידוד הגלווני 2000 Vac בין כניסות, אספקת חשמל וקו נתונים מבטל את ההשפעות של כל לולאות הארקה שקיימות בסופו של דבר ומאפשר שימוש במכשיר בתנאי סביבה כבדים המצויים ביישומים תעשייתיים.

סינון

לשיתוף