Datexel

DAT 3014 ממיר עד 4 אותות אנלוגיים המופעלים על הקלט ביחידות הנדסיות בפורמט דיגיטלי. הנתונים
מועברים עם פרוטוקול MODBUS RTU / ASCII ברשת RS-485 (הדגם עם ממשק RS-232 זמין).
חיישני RTD, התנגדות או פוטנציומטרים יכולים להיות מחוברים לכניסות . באמצעות שימוש בממיר 16 ביט, המכשיר מבטיח
דיוק גבוה ומדידה יציבה מאוד הן בזמן והן בטמפרטורה.
על מנת להבטיח את בטיחות המערכת, המכשיר מצויד בשתי מערכות Watch-Dog טיימר. בידוד 2000 Vac בין
קלט, ספק כוח וקו טורי RS-485 (או RS-232) מבטל את כל ההשפעות הנובעות מכל לולאות הארקה שעשויות להיות נוכחות,
המאפשר שימוש במכשיר גם בתנאי הסביבה הקשים ביותר.

סינון

לשיתוף