Datexel

הממיר המבודד DAT 4531 B מסוגל למדוד ולעשות ליניאריזציה של ה-RTD וההתנגדויות הסטנדרטיות עם פיצוי כבל של 2 או 3 חוטים. בפונקציה של תכנות, הערכים הנמדדים מומרים לאות זרם או מתח. המכשיר מבטיח דיוק גבוה ויציבות ביצועים הן מול זמן וטמפרטורה.

סינון

לשיתוף