הממיר המבודד DAT 4531 D מסוגל למדוד אותות מתח וזרם. בפונקציה של תכנות, הערכים הנמדדים מומרים לאות זרם או מתח. המכשיר מבטיח דיוק גבוה ויציבות ביצועים הן מול זמן וטמפרטורה.

סינון

לשיתוף