Rotronic

סדרת HygroFlex5-EX החדשה היא הפיתוח האחרון במשדרים דו-ערוציים למדידה מדויקת של לחות וטמפרטורה באטמוספרות נפיצות. מכשיר זה תואם את התקנים הבינלאומיים העדכניים ביותר. סדרת HF5-EX מורכבת ממשדר אלומיניום חזק עם או בלי תצוגה. הבדיקות המחוברות יצוקות לתוך צינור נירוסטה, ומוסמכות לפעולה באזור 0/20. המשדר עצמו מאושר לאזור 1/21.

 מאפיינים:

  •  מדידת לחות וטמפרטורה יחסית, תפוקה אופציונלית של נקודות טל ופרמטר מחושב אחר.
  •  פעולה בטוחה באזורים עם סכנת פיצוץ.
  • בדיקות בטוחות באופן מהותי.
  •  בדיקות פלדת אל חלד הניתנות להחלפה.
  • בית אלומיניום חזק.

סינון

לשיתוף