Novus

בקר אוגר נתונים מתקדם המקנה גמישות בתפעול סיגנלים דיגיטליים, אנלוגיים ומשתנים אחרים. למכשיר יש 8 כניסות אנלוגיות אוניברסליות עד (240 כניסות) לרגשים שונים ולסיגנלי מתח או זרם. את הסיגנלים ניתן לעבד ב-128 ערוצים לחישובים מתמטיים שונים של הערכים הנמדדים. ניתן לתכנת עד 32 התרעות ופעולות התרעה – הכוללת סגירת ממסר, שליחת דואר אלקטרוני או SNMP traps.

למכשיר ניתן לחבר יחידת תצוגה עם ממשק משתמש המאפשרת כיוון של המכשיר והצגת הנתונים. תכנות המכשיר מתבצע בעזרת תוכנה קלה לשימוש דרך ממשק USB, Ethernet או RS485.

 

סינון

לשיתוף