Datexel

הממיר המבודד DAT 4531 A מסוגל למדוד ולניאריזציה של הצמדים התרמיים הסטנדרטיים עם פיצוי צומת קר פנימי או חיצוני. בפונקציה של תכנות, הערכים הנמדדים מומרים לאות זרם או מתח. המכשיר מבטיח דיוק גבוה ויציבות ביצועים הן מול זמן וטמפרטורה.

סינון

לשיתוף