כיולים בקונטרוטק

תהליך הכיול

כִּיּוּל (או קליברציה) של כלי מדידה הוא פעולה המאפשרת הערכה של דיוק המדידה, וכוונון כלי המדידה כך שיהיה מדויק יותר. בניסוח מדעי, הכיול מאפשר להעריך את שגיאת המדידה.

בכל מדידה קיימת שגיאת מדידה, או אי-ודאות, שנחשבת לחלק בלתי נפרד מתוצאת המדידה. בדרך כלל הגודל נמדד באופן עקיף ואת הגודל המבוקש מסיקים מתוך חוק פיזיקלי, למשל במדידת התנגדות חשמלית מודדים מתח וזרם שמהם מסיקים את ההתנגדות לפי חוק אוהם. במקרה זה צריך לקשר גם את השגיאות המתאימות.

כיול הוא ההשוואה המתועדת של מכשיר המדידה שיש לכייל, מול התקן ייחוס (Reference) שניתן לעקוב אחריו. יש לציין כי התקן הייחוס אינו בהכרח מכשיר אלא יכול להיות למשל מסה, חלק מכני, התקן ייחוס פיזי, נוזל ייחוס או גז.

מונחים נפוצים - מעבדת כיול

טעות: ההפרש בין ערך הרפרנס לזה של המכשיר הנבדק מוגדר כטעות או "Error".

כיוונון: במקרים רבים, במיוחד כאשר מכשיר המדידה משולב במערכת לבקרה בתעשייה, יהיה צורך לבצע כיוונון למכשיר הנבדק. פעולת הכיוונון מתקנת את הטעויות של המכשיר לפי הערכים שנבדקו בתהליך הכיול. חשוב לציין כי לא כל מכשיר ניתן לכיוונון – למשל, רגשי טמפרטורה מסוג צמד-תרמי (טרמוקפל). במקרים בהם רוצים להבטיח דיוק תקין לאחר כיוונון, מומלץ לבצע כיול נוסף -As found As left.

עקיבות: כאשר בוצע כיול מתועד של מכשיר על ידי רפרנס בעל עקיבות למעבדת תקנים לאומית, ניתן לומר שהמכשיר בעל עקיבות לסטנדרט לאומי. אותו מכשיר שנבדק יוכל לשתמש כרפרנס לכיול מתועד של מכשיר שני. המכשיר השני יכול להיות רפרנס של מכשיר שלישי, וכך הלאה. במקרה כזה תהיה שרשרת כיול מתועדת המגיעה לסטנדרט הלאומי. כל כיול בשרשרת הזו מוגדר ככיול בעל עקיבות לסטנדרט לאומי.

דיוק: השימוש במונח "דיוק" נפוץ בתעשייה ובדרך כלל מתייחסים אליו כאל טעות מקסימלית. עם זאת מדובר בהגדרה לא נכונה. דיוק הוא ערך איכותי ולא כמותי, מכאן שניתן לקבוע כי מכשיר מדידה אחד מדויק יותר או פחות ממכשיר אחר, אך לא ניתן לכמת את הדיוק בצורה מספרית. ייצרניות רגשים מציינות ערך מספרי לדיוק. על מנת לקבוע את הערך, היצרניות בודקות טעות מקסימלית טיפוסית לרגשים חדשים הנמצאים בשימוש באפליקציות סטנדרטיות. ערך זה נקבע אמפירית ובדרך כלל אינו מתייחס לרגשים שנמצאים בשימוש ממושך או כאלה שנמצאים בשימוש בתנאים שאינם סטנדרטיים.

אי-וודאות: כאשר במעבדות כיול ומטרולוגיה רוצים לכמת את דיוק המדידה משתמשים באי-וודאות. אי-הוודאות משתמשת להעריך את הסטייה של הרפרנס מהערך האמיתי. על מנת להעריך את הסטייה הזו, יש להשתמש בחישובים סטטיסטיים המבוססים על ניסויים אמפיריים שונים. ערך אי-הוודאות הוא ערך כמותי המציין את הטווח בו נמצא הערך האמיתי ברמת וודאות של 95% (ניתן לשתמש גם ברמות אחרות של אי-וודאות). לדוגמה, קריאת רפרנס -טמפרטורה של 10C באי וודאות של 2C+/- אומרת שקיים סיכוי של 95% שהערך האמיתי נמצא בין 8C ל-12C.

20220317101829.221.jpg

 חשיבות הכיול

  1. מפעלים המייצרים מוצר הכולל מכשירי מדידה משתמשים בכיול על מנת לתת תוקף לתקינות המוצר.
  2. מכשירי מדידה רבים צוברים סטיות לאורך זמן, כך שהסיכון לחריגה באיכות המדידה גדל עם הזמן. כיול תקופתי יוודא עמידה במפרט ויתן אינדיקציה לצורך בפעולות מתקנות כגון כיוונון או החלפה של המכשיר.
  3. קיימים תקנים שונים המחייבים כיול תקופתי. למשל, משרד הבריאות דורש ביצוע כיול שנתי לרגשי הטמפרטורה במפעלי מזון המובילות תרופות.

סוגי הסמכות למעבדות כיולים

מכון התקנים מסוגל להסמיך מעבדת כיול לביצוע של כיול לפי תקן בקרת איכות ISO9001. תקן זה בוחן עמידה בנהלים פנימיים, תוך דגש על אבטחת צרכי הלקוח ואינו מתייחס ספציפית לשיטות העבודה במעבדות כיול או בדיקה.

ברוב המקומות ניתן להספק בכיול בתקן זה.

תקן ה-ISO17025 הוא תקן מתקדם המתייחס ספציפית למעבדות המבצעות בדיקות וכיולים. מעבדות בעלות תקן זה נדרשות לעבוד בנהלי עבודה מחמירים כולל שילוב של שיטות מטרולוגיות מקובלות להערכת אי-וודאות. מתקני כיול במפעלי תרופות ומעבדות מוסמכות מחוייבים לעבוד עם ספקים בעלי תקן ISO17025.

 

כיול בקונטרוטק

כספק עם ניסיון של למעלה מ-30 שנה בתחום הרגשים לתעשייה, קונטרוטק מציעה שירותי כיול לרגשי טמפרטורה, לחות, לחץ ותאורה (לתאי פוטוסטביליות). תהליך הכיול שלנו מבוצע על ידי צוות מיומן ותוך כדי שימוש ברפרנסים בעלי עקיבות למעבדות תקנים לאומיות. תעודות הכיול של קונטרוטק נושאות את תקן מכון התקנים ל-ISO9001. כנציגים של חברות בינלאומיות, אנחנו מציעים גם כיול בתקן ISO17025 המבוצע אצל השותפות שלנו בארץ ובחו"ל.

לקונטרוטק תנורי כיול מקצועיים וציוד כיול נלווה הכולל קליברטור לחות טמפרטורה ולחץ.

20220619153821.278.jpg