Datexel

DAT1010 מסוגל לבצע פונקציות רבות כגון: מדידה ולינאריזציה של הטמפרטורה האופיינית לחיישני RTDs, המרה של וריאציה של התנגדות ליניארית, המרה של אות מתח אפילו המגיע מפוטנציומטר המחובר בכניסה שלו. הערכים הנמדדים מומרים באות זרם של 4-20MA . המכשיר מבטיח דיוק גבוה ויציבות ביצועים הן בזמן והן בטמפרטורה.

סינון

לשיתוף