NOVUS

קונטרוטק מציעה מחוון/מתמר לולאה דו-חוטי של 4-20 מיליאמפר, מחוון המופעל באמצעות לולאה בהספק נמוך. הדיוק המצוין שלו מאפשר לציין מספר מדידות כמו לחץ, לחץ דיפרנציאלי, זרימה, pH, טמפרטורה, תאוצה ועוד. יש לו מחבר סוג שסתומים תקן EN 175301-803 (הישן DIN 43650 טופס A) זכר ונקבה.
LoopView מופעל על ידי לולאת הזרם עצמה ומאפשר להכניס אותו לחיישנים שכבר מותקנים במתקנים תעשייתיים, עם אותו סוג מחבר.
למכשיר זה תצוגה בת 4 ספרות ו-2 מקשים, המאפשרים התאמה מהירה וקלה בערך החיווי והטווח, מיקום הנקודה העשרונית, החלת מסנן אותות דיגיטלי וכיול משתמש.

 

סינון

לשיתוף