Swema

אידיאלי לבדיקה, התאמה ואיזון (TAB) של זרימת אוויר פליטה וגם של אספקה. עקרון Swema המוכח, רשת של חוטים חמים, נותן ערכי מדידה מדויקים על פני כל טווח המדידה. החוטים החמים הופכים אותו למתאים לאוויר אספקה, כולל זרימות אוויר משקעים בזווית. את הערכים הנמדדים ניתן לאחסן ולהעביר למחשב.

סינון

לשיתוף