Controtec Ltd

רגש לחץ לתהליך הכולל אלמנט חישה פיאזו-רזיסטיבי הנמצא בין שתי דיאפרגמות נירוסטה המקנה לרגש דיוק גבוה במיוחד. את רגש הלחץ מדגם CT-MPM ניתן להשיג גם בגירסאת ממברנה שטוחה "flash" המהווה פתרון לאפליקציות סאניטריות או מחבר 'flare'. ה-MPM כולל יציאה אנלוגית 4-20mA או 0-10V לטווחי לחץ שונים - כאשר לכל רגש לחץ קיים טווח מוגדר המתחיל מה-0 האבסולוטי, או לחץ אטמוספרי (ברומטרי).

רגש לחץ מדגם CT-MPM מהווה פתרון למדידת לחץ בצנרת, מיכלי לחץ ומדידת גובה מים במיכלים. רגשים אלה נמצאים בשימוש בתעשיות פארמה, כימיה, מזון, מפעלי פלסטיק, תחנות כוח, צ'ילרים ועוד.

**ניתן להזמין רגשי לחץ עם סוגי הברגות שונות כגון: 1/4BSP 1/2BSP וFLAIR עם ונטיל או ללא ונטיל.

*FLUSH DIAPHRAGM 1/2" CT-MPM6- ניתן להשיג רק בהרגה1/2 BSP.

סינון

לשיתוף