Micatron

מערכת לבקרת מעבדה ומנדפים: MF-FHC/RFC

  • מערכת בקרת זרימה פרופורציונלית למנדפים המווסתת את זרימת האוויר במנדף כך שתשאר קבועה.
  • המערכת נותנת התרעה קולית וויזואלית כאשר הזרימה נופלת מערך מוגדר.
  • בקר מנדף מדגם FHC מסוגל לשלוט בדאמפר או מפוח על מנת לווסת את מהירות הזרימה במערכת.
  • שליטה פרופורציונאלית תורמת לבטיחות המעבדה ולחסכון האנרגטי ע"י הפעלת המערכת במהירות מינימום קבועה המונעת מערבולות ומוודאת זרימה חד-כיוונית של גזים מסוכנים מהמנדף למערכת הפליטה.
  • המערכת כוללת צג וממשק משתמש, מערכת בקרה, ורגש זרימה. ניתן להוסיף מדף עם מנוע PC 3 מהיר במיוחד לביצועים מיטביים.
  • את ה- FHC ניתן לשלב עם מערכת לוויסות אספקת אוויר מדגם RFC השומרת על מפל ספיקות קבוע במעבדה ע"י דאמפרים מהירים ורגשי ספיקה.

20220329165454.957.jpg20220323162053.408.jpg

סינון

לשיתוף