ניטור קונטרוטק

ניטור במפעלי תרופות - פארמה ומעבדות 

 תעשיית התרופות היא אחד המשתמשים הגדולים ביותר בציוד למדידת לחות וטמפרטורה. רוב התרופות רגישות לשינויים ברמות הלחות ולכן יש לנטר את תכולת הלחות והטמפרטורה שלהן באופן רציף כדי להשיג איכות וביצועים עקביים.

באיזה חיישן משתמשים בתעשיית התרופות/פארמה?

סוגי החיישנים השונים הנפוצים ביותר מסווגים על סמך הכמויות כגון חיישני זרם חשמלי או פוטנציאל או מגנטי או רדיו, חיישן לחות, חיישני מהירות נוזל או זרימה, חיישני לחץ
חיישני חום או חום או טמפרטורה, חיישני קירבה, חיישנים אופטיים וחיישני מיקום.

מהי טמפרטורה הרצויה בתעשיית התרופות?
רוב מוצרי התרופות נשארים בין 2-8 מעלות צלזיוס (36-46 מעלות פרנהייט), אך יש הרחבות לכך שבהן משתמשים בטמפרטורות של -20 מעלות צלזיוס במחסנים כדי לשמור על מוצרים המתאימים לטמפרטורה.

מדידה / ניטור כחלק מחייב בתהליך שרשרת האספקה 

המעקב בתעשייה הפרמצבטית מושגת על- ידי מערכות איכות "GxP's" הדרושות לקיום תנאים נאותים בשרשרת האספקה, קבוצת מערכות האיכות של התעשיות הפרמצבטיות מגדירות דרישות לקיומם של  תנאים נאותים " Good Practice" . המעקב בשרשרת האספקה מתבצע במקומות שונים כגון: במעבדה( GLP)(בייצור GMP) (באחסון GSP) (בהפצה GDP ) וכו' .אם מזהים חריגה מן הטווח המותר נדרש להעביר את החומר להסגר עד להשלמת תהליך הבדיקה ולהחלטה על השימוש בו.

רשויות הפיקוח מפקחות על קיומם של תנאים אלה. ביבת עבודה נקייה. סביבת עבודה מנוטרת בתעשייה מונעת את זיהום החומר במזהמים כימיים ופיזיקליים. רמת הניקיון הגבוהה ביותר היא קווי ייצור התרופות ובקווי אריזתן . אם מזהים חריגה מן הטווח המותר נדרש להעביר את החומר להסגר עד להשלמת תהליך הבדיקה ולהחלטה על השימוש בו.                

מוצרים רלוונטים